ברוכיםהבאיםלאתרהאולמותשלמכוןויצמןלמדע

באתרתמצאומידעאודותאירועיהתרבותהמתקיימיםבתקופההקרובה,וכןמידעטכני:

  • אודיטוריוםמיכאלסלע
    • 643年מכילמושבים
    • ניתןלחצותאתהאולםל306מושבים
  • למפרטטכני»

נשמחלראותכם