קבוצותמאר.

'פרופופאסףרוני, אסףאסףרוני的主页|发送邮件到אסףאסףרוני 办公室电话:089343643
Asaph Aharoni.
'פרויתובל, 耶和华的主页|将邮件发送给יובלובל 办公室电话:089343693
Yuval Eshed.
'ארופרורטטר, רורטטר的主页|发送邮件到רורטטר 办公室电话:089342175.
罗伯特Fluhr.
ד"אסףאסף, אסףאסף的主页|发送邮件到אסףאסף 办公室电话:089342946.
ASSAF GAL.
ד"תמירהיין, תתירקליין的主页|发送邮件到תתמירהיין 办公室电话:089343505.
塔米尔克莱因
'ארופברהםהי, אברהםהםי的主页|发送邮件到אברהםהםי 办公室电话:089342734
Avraham Levy.
'ארופרוןמית, רוןמילוא的主页|发送邮件到רוןמילוא 办公室电话:089344466
罗恩米洛
ד"עינתנת, עינתנת的主页|发送邮件到עינתנת 办公室电话:089344179.
Einat Segev.
'פרופופאסףרדי, אסףאסףרדי的主页|发送邮件到אסףאסףרדי 办公室电话:089342914
Assaf Vardi.