צורקשר

מנהלה
חממותפיטרמן
תרביותרקמה
亚萨爱

“פרופאסףאהרוני

המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089343643 地点:בנייןלביוכימיהעלשםנלהוליאוןבנוזיו,חדר526
Ronen利

רונןלוי

ראשמנהל המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089343675 地点:בנייןלביוכימיהעלשםנלהוליאוןבנוזיו,חדר667
托马Ratzkowski

תומררצקובסקי

אחראיציודותשתיות המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089343581 地点:בנייןלביוכימיהעלשםנלהוליאוןבנוזיו,חדר679
妮可Friesem

ניקולפריזם

המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089344584 地点:בנייןלביוכימיהעלשםנלהוליאוןבנוזיו,חדר670
Drora卡普兰

דרורהקפלן

מזכירה המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089342413 地点:בנייןלביוכימיהעלשםנלהוליאוןבנוזיו,חדר670
实验后令

יאירראם

המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089342405 地点:מרכזלגידולצמחיםע"שמורלןפיטרמן,חדר
琐Hagbi

זהרחגבי

המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089342405 地点:מרכזלגידולצמחיםע"שמורלןפיטרמן,חדר类型
Eyal德系

איילאשכנזי

המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089342405 地点:מרכזלגידולצמחיםע"שמורלןפיטרמן
玛格丽塔多段线

מרגריטהפלינר

המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
办公室电话:089342993 地点:בנייןלביוכימיהעלשםנלהוליאוןבנוזיו,חדר630