יישומים טכנולוגיים

בתהליך יישום טכנולוגיות, ידע, תגליות ואמצאות מועברים מהאקדמיה אל הציבור. העברתן של טכנולוגיות נעשית במספר דרכים, הכוללות חינוך, פרסומים אקדמיים והפיכת הטכנולוגיות למוצרים הניתנים למסחור.

למכון ויצמן למדע היסטוריה ארוכה ורבת-הצלחות של יישום טכנולוגיות המהוות מרכיב חשוב בהגשמת חזון המכון: ״מדע למען האנושות״.

משרד סגנית הנשיא ליישומים טכנולוגיים

משימתו של משרד סגנית הנשיא ליישומים טכנולוגיים היא להגן על הקניין הרוחני של מכון ויצמן למדע, לזהות, להעריך ולתמוך בפריצות דרך מדעיות ולסייע בהפיכת התגליות של מכון ויצמן לטכנולוגיות למען האנושות.

בינה: יחידה למחקר טרום-יישומי

בינה הינה יחידה מדעית חדשה אשר הוקמה בכפיפות למשרד סגנית הנשיא ליישומים טכנולוגיים, פרופ' אירית שגיא. בינה הוקמה על-מנת לתמוך במחקר הבסיסי המתקיים בקמפוס, ולגשר בינו לבין הפעילות המסחרית המבוצעת דרך חברת ידע. בינה מבקשת לעזור לפיתוח רעיונות ראשוניים של חוקרי המכון בכל תחומי המחקר הבסיסי, כדי להביא להבשלתם במסגרת פרויקטים אשר יועברו לחברת ידע לצורך מסחור ויצירת שיתופי פעולה עסקיים עם גורמים בתעשייה. בנוסף, בינה תעודד מפגשי אקדמיה ותעשייה ותקיים תכניות הוראה, הכשרה וליווי שיועברו על-ידי בוגרי מכון ויצמן ומומחים מהתעשייה.

ידע מחקר ופיתוח

ידע מחקר ופיתוח בע״מ הינה הזרוע המסחרית של מכון ויצמן למדע. ידע מחזיקה בזכות הבלעדית למסחר את הקניין הרוחני הייחודי המפותח על ידי מדעני המכון.