רקע כללי

המחקר המתבצע בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב נע ממחקרים מופשטים ותיאורטיים במתמטיקה ומדעי המחשב ועד פרויקטים העושים שימוש במתמטיקה ומדעי המחשב לטובת תחומי מדע אחרים ולטובת יישומם בפיתוחים תעשייתיים מובהקים.

מחלקות

דיקן

פרטי קשר של הפקולטה

ראש מנהל הפקולטה: צבי שטרנהיים

משרד +972-8-934-3758