אוקטובר15,1991 -אוקטובר15,2024

 • 日期:30.חמישיספטמבר 2021

  扫描治疗:由光谱扫描仪CT触发的光动力治疗:癌症治疗的新工具?

  更多的信息
  שעה
  14:00 - 15:00
  מרצה
  菲利普DOUEK教授
  诊断和治疗影像科,Creatis CNRS UMR 5220 INSERM U 1294路易斯普拉德尔心血管和气体医院
  מארגן
  המכוןלחקרהטיפולבסרטןעשדואק
  癌症研究俱乐部
  צרוקשר
  פרטיםנוספים 显示的完整文字说明HTTPS://weizmann.zoom.us/j/506540​​2023 PWD = a3Z6KzRCU0xJaUFoM2 ...»
  https://weizmann.zoom.us/j/5065402023?pwd=a3Z6KzRCU0xJaUFoM2Y5emZwZm1oZz09
  הרצאה