באוטובוס

מירושלים,ניתןלקחתאוטובוסאגדמס434אלו435פינתהרחובותהרצלוהנשיאהראשון。

מתלאביב,ניתןלקחתמגווןקוויאוטובוסשלאגד,כתלותבתחנתהעלייה:

  • מרכבתמרכז/מסוף2000:קו274
  • מרכבתהשלום/קניוןעזריאלי:קו174או274
  • מתחנהמרכזיתת"א:קווים301,201,274,174

מהתחנההמרכזיתרחובותניתןלקחתמגווןקוויאוטובוסאומונית。

טלפוןאגד:03-694-8888

אתראגדאנגלית|עברית

ברכבת

הנסיעהלרחובותברכבתאפשריתמעריםרבותבדרוםוצפוןהארץ。תחנתהרכבתברחובותממוקמתבמרחקהליכהקצרמהמכון。

טלפוןרכבתישראל:03-611-7000או*5070。

אתררכבתישראלאנגלית|עברית

תמונתאילוסטרציה