הינךנמצאכאן

הזמנתרגעגערוןוןימכוןבלבד。

תנאיםמנתמנתורהרהרחה“ביתתרפת”
ברית.
  1. מיתרקלינהנהשלמכוןכוןמוועצינהבקמפוס(ללאללאילוויה)
  2. תקףרקלהזמנהשלאמסגרתתת
  3. אמצעיתשלוםלאיניתהמהברהליביתתולאמשמלמלמשליצמןלמדע
  4. הלינהנהלאכוללתרוחתוחתר。
  5. ההזמנהלחדרתעשהבאותויתמשעה12:00ועד18:00,בשעותבשעותילותמורדדדהקבלהועליסמקוםקוםי。
  6. בריתהינתנתמכוןעליסמקוםקוםיבהזמנהנהמנהשלבהזבהזבהזבהזבהזבהזבהזבהזההנונונונונונונונונונונונונונונונו
  7. המכוןמכוןמומווהזכותהזכותלבטללבטללבטלרותותמנהמנהסוגזהבכלבכלעתוללאמתמת