עוזר/תתייתהיתהיתמורהיסית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עוזר/תתייתהיתהיתמורהיסית 2021年10月8日
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
מספרמשרה:
62306
תחוםמשרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

דרוש/העוזר/תלבנייתגלאיחלקיקיםבמחלקהלתשתיותמחקרפיסיקהלפרויקטאטלס-המאיץהגדול。

השכלהוכישוריםנדרשים:

השכלהכטכנאי/ת/הנדסאי/ת/מהנדס/תבתחומיאלקטרוניקה/חשמל/מכניקה-חובה

יכולותטכניותגבוהות-חובה

נכונותלעבודתצוות