ביניורמטיקאי/ת

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
ביניורמטיקאי/ת 03/08/2021
יניתליואיורמתיתאיוארואיורויהלאוישרויהיברפואהמתמתמתלישיתתעשעשיוסטבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבן
מארמשרה:
62298
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:

יתייתאיואיורמתיתאישרויהלאוישמתאישתתע"ששננסיוסטיבןבןרנדנדמכוןמתמתמתמתמהביואינפורמליקאי/♥。

התפקידד:

 • השתתפותבתכנוןבתכנוןיתוחתוחשליסוייnייnייnייngs
 • תכנוןוהטמעתליזותליואינפורמניתאמנית
 • השתתפותהשתתפותיניתמו"פרבתחומיליולוגיתמארית,פרומית,כימית,סטטיסטיתליתוחתוח
 • עבודהבמניתרויםםבתוךמכוןמולמדענמדעניםמיתמיתהייתהייההוהתעדכנותיית,איותותחדשותיטותטותיזהזהיזהזהיזה
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואית/מדעיליואיויוישרמתית/מדעיהמחשב/מטיקה/פיזיקה-(博士)
 • רקעבמדעיהחיים-ישרון
 • ניסיתאיואיורמתיתהיתרויNGS-יתרון
 • ניניתמוכחבשפותr,python-חובה
 • ניניתוןתכנותתכנותc,java,perl-יתרון
 • איסיוןוןבעבודהיבתבתינוקס-ישרון
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
 • יתלמיתדהמית
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
 • תקשורתתינאישיתתותודעתרותותרמהה