עובד/תכללי/תבתחוםיתהייתהרכשכשחולבאגףרכש(מארתת/ית)

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תכללי/תבתחוםיתהייתהרכשכשחולבאגףרכש(מארתת/ית) 10/08/2021
ענףרכשכשחולייצואצואבאגףרכש
מארמשרה:
62307
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

ענףרכשחו"ללבאגףמןמןמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמשמתמתמה/ת你בחו"ללרךךמתמכמניתברשית,ביצועצוערההעלכליוביתהיתהמשלוחשלוח

השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • ישרתתימודיםםשלייםםלפחותבתחוםבתחוםרלוונטי
  • בעל/תיכולתכולתשלשלרוא
  • בעל/תיכולתכולתינאינאיתיתיתית
  • אנגליתתרמהגבוהה