רכז/תמשרדמירתמינלאומי

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
רכז/תמשרדמירתמינלאומי 18/07/2021
ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף
מארמשרה:
62276.
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

לאגףתפעולתפעולרוש/הרכז/תמשרדדינלאומי,התפקידדכולליותותיתר:

טיפולבצרכיתםמייםםינלאומיתמיתמיתבילה - ויזות,איטוחרוי,תרבותבותרווחהומגווןליתהיים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

אנגליתתרמתתשפתאם(שפותנוספותיתרון)

תואראשוןאשוןרון.

איסיתרורהמומסודרגן,מדורגן

דיורטיות.