טכנאי/תתיניתליזולזולים

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
טכנאי/תתיניתליזולזולים 30/06/2021
איחיתהיתמורהיסיקה
מארמשרה:
62264
תחוםמארה:
תפקידיתלים.
איאורהרה:
 • תפעולואחזקתמערכותכותיזולליוםוםיודודהנלווה
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוםוחנקןוחנקןי。
 • ליוויברכתהיםםיהליוםוםוחנקןי。
 • אופיהעבודההעבודהרוךוךיצועצוערנויתותימילישי,שבתשבתים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאי/תאוהנדסאי/תמכונותמך/ת - חובה。
 • ניניתון3שניםםלפחותמקצועותיים - חובה。
 • יתאמורכותכות,לחץגבוהגבוהירורמיתליכרותותמכונותליזולזולים - יתרון。
 • איטהלישומימחשבחשב办公室 - חובה。
 • איטהטהבשפותריתלית,כוללכולליתהיתברמהה
 • 耶和华עבודהיזית。
 • יכולתכולתעבודה。
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתהרמהה
 • 耶和华עבודהעבודהילחץלעבודהלעבודהלעבודהלעבודהלשעותהמקובלות。