ראשאשצוותיתוחלינטרנטמניית

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
ראשאשצוותיתוחלינטרנטמניית 28/06/2021
ענףיישומיםבאגףמארכותמית
מארמשרה:
62179.
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • ניהולצוותמפתחיאתריתיה-网页שלהמכוןליקציקצותמליית,תבניותברית,התקנותותחזוקתותחזוקתרתיה-web
 • איתורהיותותחדשותמתןמתןענהרכיתאמנמנמתפתחיםםשלריה-Web
 • ניהול,התקנותהתקנותרוגיםםמערכתכתיהולהול(CMC)שלשלרים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןוןוןייםםלפחותיהולהולוהובלתהולוהובלתיפיתוח - חובה
 • יתכולתהסתגלותיותותשונותשונות - חובה
 • איסיוןוןשנהשנהלפחותלפחותמוליהולהרסאותסאותמוgitועםמערכותכותיהולכגוןgitlab / github - חובה(הכרותותci \ cdיתרון)
 • ניניתוןשלשלושיםםלפחותיתוחPHP - חובה
 • נסיוןוןשלייםםלפחותיתוחתוחבשפות:JavaScript / TypeScript,HTML,CSS - חובה
 • איסיוןוןשלשנהשנהלפחותלפחותיתוחריאקטי:React / Vuejs,Angular - יתרוןמשמעותי

ניסיוןוןוןייםםלפחותיהולהולוהובלתהולוהובלתיפיתוח - חובה

 • יתכולתהסתגלותיותותשונותשונות - חובה
 • איסיוןוןשנהשנהלפחותלפחותמוליהולהרסאותסאותמוgitועםמערכותכותיהולכגוןgitlab / github - חובה(הכרותותci \ cdיתרון)
 • ניניתוןשלשלושיםםלפחותיתוחPHP - חובה
 • נסיוןוןשלייםםלפחותיתוחתוחבשפות:JavaScript / TypeScript,HTML,CSS - חובה
 • (עבודהמולולרופל9 - ישרון)
 • הכרותותמערכתכתכתההפעלהינוקס,灯 - ישרוןמשמעותמעותי
 • הכרותותעםיבתבתיתוחlaravel / symfony - ישרוןמעותמעותי
 • הכרותותdocker - ישרון
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה