תקציבאי.תמני。 - החלפהלחל"ד

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
תקציבאי.תמני。 - החלפהלחל"ד 17/06/2021
המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת
מארמשרה:
62254
תחוםמארה:
חשבונאותחשבונאותים.
איאורהרה:

המחלקהמדעיכדורברץץץוכוכבבפקולטהבפקולטהימיתמיהמיתמלהיבאי.תמניתיתתלללליםםלהחלפהלחל"ד。

התפקידד:

הגשתדוחות,הכנתהכנתינית,הצבותהצבותים,משעלעליביםלמרכזים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • ניסיתליהולהוליבים - חובה。
  • שליטהטהיתתבכתבובעובעובעובעובע。
  • שליטהבאקסל - חובה。
  • ניניתליכולתכולתירותותגבוהה