ראשתחוםחשמלרה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
ראשתחוםחשמלרה 27/05/2021
תחוםחשמללרה.
מארמשרה:
62228
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

אגףאגףינויוהנדסהמחפשראשאשתחוםמלרה,לתפקידד:

  • בריתותתפעולמומעמלמלמלמומשנמשנמלמאית
  • בריותותתכנוןתכנוןיתוחתוחיותחשמל,ניהולהולרוינילמת,התאמותותינוייתאמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנית
  • ניהולהולצוותיםמלייתבתחומיהחשמל,הבקרההמחשוב:הנדסאים,טכנאים,חשמנית

השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • מהנדס/תחשמל,בעל/רישיתאמלאי-מהנדס/ת - חובה
  • בעל/תריתאמלאי-בודקבודק3 - יתרון
  • ניניתאמורכותכות(שנאים,גנרטורים,אלפסק) - חובה
  • ניסיתמקצועימקצועשל3-4שניםםםלפחותבתפקידדמה - חובה
  • איסיתליהולהולוהובלתצוותים - חובה
  • 耶和华从事 - חובה
  • בריתהיתברמהה