מדריך/תתייתמהמך/תלמרכזכזמכוןכוןיצמןןמדע

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
מדריך/תתייתמהמך/תלמרכזכזמכוןכוןיצמןןמדע 16/05/2021
תחוםמארה:
תפקידיתלים.
איאורהרה:

בריברחובותחובותרוש/המדריך/תתייתמךמך/ת。
תיאורהיד:
עבודהעםיניתאמשרית。
עבודהעבודהימיתם'-ה'。
ביןן14:00-19:00。
ביןהחודשיםיוני-יולי-אוגוסט。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

מדריך/תתיהמךמך/ת。
איסיתמעשישלשלייםם。
יתיאנושמנית。
בריות。

מדריך/תתיהמךמך/ת。

איסיתמעשישלשלייםם。

יתיאנושמנית。

בריות。
קורותותייתליתןתןלשלוחמייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.IL.
מארטלפון-08-9342801