איש/תdevops

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
איש/תdevops 11/04/2021
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
מארמשרה:
62184
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:

אגףמערכותמיתמשליש/תdevops,התפקידדכולליןןיתר:

*תכנון,פיתוחתוחיברציתהמערכותהיתהמשרכותכותמיוחדותוחדותוחדותמחשוברביצועים

*פיתוחמניההשליותמחשובחשוביצועיםםובענןיברידרידי

*הערכהוהטמעהשלשליותמהמותמכותמכותמומשרית

*שילובאינטגרציתהיםמיםמיםבתחובתחובתחומילמאר,איפוריצועיםהמהרונותונותרישותייחודיחודיחודיות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןוןשל3שניםםלפחותמימתהירהינית/לינוקס - חובה

ראשון/שניבמדעיהיים - ישרון

איסיתהיתהיהמבוססילינוקס,כולליתבריתהיתמקביליותותמערתמהמשימש:

LSF,SGE,Slurm - חובה

ניניתמוכחוכחשליתוחתוחיותותיצועיתמויתית,מבדקיביצועיםםמכונותכונותבודדותיחישוב - חובה

ניניתהית,הקמהותחזוקהשלשליבותיתירות,כוללכוללי

(Jenkins,Chef,Puppet,Ansible) - חובה

耶和华דעיבתבתריתBash / Python

יתאמורכיהאיםליותותיותותילייםםישליחיחיח

איכרותותותיםםיניורמטיואית - יורוןמעותמעותי

תפעולתפעוליבותבותבותבענןיבריEWS,GCP,Azure - יתרון

שליטהטהבשפותריתהיתברמהה