איית/יתבענףרכשמשמי,מקצועימני

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
איית/יתבענףרכשמשמי,מקצועימני 06/04/2021
ענףרכשמשמי.
מארמשרה:
62182
תחוםמארה:
איסטית,רכשכשילוח
איאורהרה:

בריותותעליךרויתהיתבירותית,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש.
 • ניהולמו"מלמיתליםמוללים
 • ניתוחתוחמחירובחהחלופהתמועדפת
 • איתורהיתהיתליים/ברונותונותיים
 • הנפקתהזמנותרכש,איהולהמעקבעקברשלביהאספקההאספקהעדעדרת

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימהמך/טכנאימהמך

(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיההיהול/משיםֲ-יתרון)

 • ניסיוןוןשל3שניםםלפחותלפחותבתחוםבתחוםיינותנותֲ
 • בריקורסיקנייתברכשהיתעודותתעודותמכהמכהֲרון
 • ניניתהיורותותעםמירכשמליים - ישרון
 • איסיוןוןרכשמדעיאואוי - ישרון
 • ניסיוןוןבעבודהמורכותerpותפנית
 • יתכולתיהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהלאהבשפותריתליתתבכתב"פ
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
 • 耶和华עבודהמאיובצוות