סדרן/יתסטודנט/ית

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021
תחוםאולמותבענףבענףמותבענףמותיאירוחוחוחמסעדותסעדותתפעול
מארמשרה:
62216.
תחוםמארה:
תפקידיתלים.
איאורהרה:
  • הפעלתמצגותיועועיועועיבפעילויותילויותותרבות,ארצאותצאותיתמליים。
  • לוויהאירועיתמניתברועועועדועד,לעיתיםםבצוותיתיםםבאופןמני.מאי。
  • סיועוערגנותגנותירוקירועית

השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • סטודנט/יתעםיורותימודימודיםםשלשנהלפחות - חובה。
  • זמינותנותל3-4משמרותות,3-4שעותלמאמרת(לפחות2משמרותותרותותר)。
  • שליטהטהית - חובה。
  • תודעתתודעתירותותות
  • 耶和华עבודהעבודה,יצוגית,ארתתיןןישיתתטובה。