רכז.תתתיקהקהרגולציתאמור

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
רכז.תתתיקהקהרגולציתאמור 21/02/2021
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
מארמשרה:
62137
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

ללשכהלמענקימענקרויקטיתהיצמןיצמןארוש.הרכז.תתתיקהקהרגולציהאמורהידד:

  • בחינתבריתהיותותהנוגעותמענקירו
  • מארבותליועליכינאותותמור
  • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • תואראשוןמנית - חובה(יתרוןון/תריתבריתהין)

ישרוןמעותמעותילבעליניסיסיסיסיסוןקודםבלפחותמשמיתמיתלים:

  • איסיוןוןמשפטיתתרה"בבירופה,אובעבודהמניתמולגורמיתםרלייםםרה"בבמולוליחודחודירופי
  • ניניתהיתביתהיותותהנוגעותמענקימוראומעורבותהיתליכינאותותמחקר(合规)
  • ניניתליפולפולבבקשותמענקימורמארמניתברלייתאמנילייההיית(Horizo​​ n 2020)
  • איסיתהיפולפולבבקשותמענקימורמורהברטית,אובעבודהמולמשמשמשימשימשימש