מנהל/תרשתwindowsבתחוםשרתיםםמערכותמית

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
מנהל/תרשתwindowsבתחוםשרתיםםמערכותמית 29/09/2020
תחוםשרתיםםבענףיותמיחשובחשובמערכותמית
מארמשרה:
62023.
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • ניהולהולכוללכוללשלשליבתמיקרוסופט
 • בריתליתתעלעליבתWindowsמרובתובתרתים
 • איהולהולותכנוןרויניתמארכביתהביתמוליתמארכות
 • טיפולפולמורכבות.
 • בריותותעלמיתליפורהמארכות
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • איסיוןוןבעבודהבעבודהרגוני企业,מעל1,000上可口 - חובה
 • תחזוקהתחזוקהותפעולשליבותמרובותובותרתית400 + - חובה
 • איסיוןוןשל
 • איהולליבותבותירטואליתמרובותובותרתיםֲ-VMware - חובה
 • יתדעיניתהמערכות超收敛
 • היכרותמיתמיקהקהמערכותכותהפעלהWindows 2012/2016/2019 - חובה
 • יתמיתמיתארתהיתמיקרוסופטוסופטוסופטהבאות-,Windows集群,Active Directory IIS,GPO / GPP - חובה
 • 耶和华דעיסיוןון,תחזוקהוהקמהההשליסיהיםMS-SQL - חובה
 • 耶和华微软הבאות - SCCM,SCOM,WSUS
 • 耶和华דעיסיתהרתי
 • יתדעיניתהיתבריפטיתהמה电源壳חובה
 • יתדעיסיתליבתCitrix